تبلیغات
آموزش و تحصیل - خلاصه ای از روش های تدریس (2)
 
آموزش و تحصیل
درباره وبلاگ


با سلام. به وبلاگ ما خوش آمدید. ما در دو بخش كار میكنیم: 1-طنز 2- آموزش . چون اینجانب اعتقاد دارم در كنار آموزش و تحصیل باید طنزهم باشد تا یادگیری بهتر شود. ضمنا ما را از نظرات گهربارتان محروم نكنید.**الهی خنده از چهره تان كنار نرود.***

مدیر وبلاگ : MOHSEN
نویسندگان
چهارشنبه 25 خرداد 1390 :: نویسنده : MOHSEN

روش تدریس مذاکره و گفتگو

* فعالیت معلم: داشتن اطلاعات کافی از قبل، ارائه موضوع، دادن ارتباط منطقی بین مذاکره کنندگان و گروه بندی دانش اموزان

* اعتبار روش برای دانش آموز: فراهمکردن فرصت برای درک و دریافت دانش آموزان از موضوعات پیچیده، مهارت زبانی – گفتاری و نظم منطقی تفکر

* جذابیت برای دانش آموزان: ارتباط گروهی و تبادل نظر

* ویژگی منحصر به فرد این روش: مهارت های پیچیده ی زبانی و استفاده از مطالب ارائه شده و استدلال آن ها از موارد مهم این روش تدریس است.

* شیوه ی اجرا: نوشتن سوالات و عناوین درس روی تابلو، پرسش و پاسخ از دانش آموزان، نتیجه گیری از درس و در نهایت ارزشیابی از بچه ها

* مقررات این روش تدریس: یادآوری اطلاعات دسته بندی شده و تلفیق مهارتها و اطلاعات

* جایگاه در فرایند یاددهی یادگیری: ارتق سطح علمی دانش آموزان با گفتگو کردن و مذاکره، تقویت مهارتهای زبانی و گفتاری، نظم منطقی تفکر و سوال کردن در جمع

* روش خلاقیت: درگیر ساختن دانش آموزان با سوالات و تشکیل میز گرد و سازماندهی مذاکره کلاسی

* روش مذاکره و گفتگو و دانش آموزان خاص: دانش آموزانی که از قدرت بیان خوبی در جمع برخوردار نیستند، در این روش توانایی کافی را پیدا می کنند.

* نقاط قوت این روش تدریس: تقویت مهارت های زبانی

* نقاط ضعف این روش تدریس: ممکن است دانش آموزان در رابطه با موضوع مطرح شده اطلاعات کافی نداشته باشند و تدریس به جلسه بعد موکول شود. (برای جلوگیری از این کار، می توان یک جلسه زودتر به دانش آموزان خبر داد تا در مورد موضوع اطلاعاتی را جمع آوری کنند.)

روش تدریس ایفای نقش

* فعالیت معلم: معلم باید خود نیز نقشی را برعهده بگیرد (به عنوان مثال، معلم می تواند نقش راوی را بر عهده بگیرد. )و تماشاگر نباشد و راهنمایی های لازم را در مورد عنوان انتخاب شده به دانش آموزان بدهد.

* اعتبار روش برای دانش آموز: این روش تدریس سبب می شود دانش آموزان با عمق و معنای بیشتری به درک موضوع و عنوان انتخاب شده بپردازند.

* جذابیت برای دانش آموزان: روش ایفای نقش برای دانش آموزان بسیار جذاب و جالب است و گاه به صورت یک تفریح آموزشی جمعی است

* ویژگی منحصر به فرد این روش: در این روش تمامی افراد کلاس می توانند کارگروهی جذاب را به نمایش بگذارند.

* شیوه ی اجرا: ابتدا موضوع نقش را روی تابلو نوشته سپس از آنها می خواهیم، نقش ها را انتخاب کنند و خود را آماده ایفای نقش محوله کنند، البته دانش آموزان می توانند سوالاتی در مورد منابع نقش مطرح کنند.

* مقررات این روش تدریس: هر کدام از دانش آموزان باید نقش خود را بارها تمرین کنند و با گروه خود هماهنگ باشند.

* جایگاه در فرایند یاددهی یادگیری: در این روش تدریس یک فرایند یادگیری کامل وجود دارد.

* روش خلاقیت: برای تشویق دانش آموزان می توان به گروهی که بهترین اجرا را داشته باشد، امتیاز مثبت تعلق می گیرد.

* روش ایفای نقش و دانش آموزان خاص: باید به دانش آموزان کم رو و گوشه گیر نقشهای کوچک داد تا بعد بتوانند نقش های مهم تری انتخاب کنند.

* نقاط قوت این روش تدریس: روش تدریس ایفای نقش می تواند ابزار مهمی برای ارزشیابی دانش آموزان از نظر درک مطلب کتاب درسی، مهارت های گفتاری، استدلال منطقی، مهارت های نمایشی و میزان کوشش آن ها باشد.

* نقاط ضعف این روش تدریس: این روش نیاز به زمان زیادی دارد، همچنین حوصله زیادی را می طلبد.

 

·         روش تدریس شبکه بازیابی

* فعالیت معلم: ارائه نمونه جدول پای تابلو، گروه بندی، دادن موضوعات مختلف به دانش آموزان و راهنمایی آن ها در حین انجام کار

* اعتبار روش برای دانش آموز: فرصت کافی ایجاد می شود تا اطلاعات دانش آموزان مجددا سازماندهی شود و به ارزش موضوع پی ببرند.

* جذابیت برای دانش آموزان: روش جدولی دانش آموزان را برای رسیدگی به هدف تحریک می کند و جذاب تر است.

* ویژگی منحصر به فرد این روش: این جدول برای مرور کتابهای درسی و یادآوری مطالبی که قبلا تدریس شده است مناسب است و به نوعی اطلاعات را به هم پیوند می زند.

* شیوه ی اجرا: ابتدا باید یک جدول سفید را به دانش آموزان ارائه کرد، با دادن سرفصل ها و عناوین مختلف به گرو ها ادامه می یابد. مقایسه کردن اطلاعات، نتیجه گیری و ارزشیابی از مراحل دیگر روش تدریس شبکه بازیابی است.

* مقررات این روش تدریس: کشیدن جدول از روی تابلو، همکاری اعضای گروه با یکدیگر و تبادل اطلاعات گروه با یکدیگر.

* جایگاه در فرایند یاددهی یادگیری: این روش نحوه کاربرد ارتباط مرتبط و غیر مرتبط می باشد و موجب بالا رفتن سطح علمی دانش آموزان می شود.

* روش شبکه بازیابی و دانش آموزان خاص: چون کار گروهی است باعث علاقه مندی دانش آموزان ضعیف، کمرو و گوشه گیر می شود.

* نقاط قوت این روش تدریس: یادگیری کامل به خاطر طبقه بندی، تقویت افرادی که از شرکت در بحث های کلاسی شرکت نمی کنند.

* نقاط ضعف این روش تدریس: پر کردن خانه های جدول ممکن است دو یا چند جلسه از درس را به خود اختصاص دهد و برای رسیدن به هدف فرصت زیادی را می طلبد.

 

·         روش تدریس به کارگیری نقشه ها ( جغرافی )

* فعالیت معلم: معلم باید اطلاعات مهارت های نقشه خوانی را از قبل با دو دانش آموز کار کرده باشد. همچنین باید مطالب را از ساده به مشکل طراحی کند.

* اعتبار روش برای دانش آموز: مکان یابی و نحوه کار با نقشه ها، یافتن ارتباط بین پدیده ها از روی نقشه

* جذابیت برای دانش آموزان: کار با نقشه جغرافیایی برا دانش آموزان لذت بخش است.

* ویژگی منحصر به فرد این روش: ارائه نقشه های گنگ و توضیح مختصر

* شیوه ی اجرا: شرکت همه دانش آموزان و فعال بودن همه دانش آموزان به طور اجبار در امر تدریس

* مقررات این روش تدریس: مد نظر قرار دادن وقت در اجرای این روش تدریس

* جایگاه در فرایند یاددهی یادگیری: آموزش نقشه خوانی و آشنایی دانش آموز با پدیده ها و ...

* روش خلاقیت: می توان از نقشه های ابداعی دانش آموزان استفاده کرده و کارهای آن ها را کنترل می کنیم تا اشتباهاتشان برطرف شود، تا برای کشیدن نقشه های بزرگ تر تشویق شوند.

* روش به کارگیری نقشه ها (جغرافی)و دانش آموزان خاص: این روش دانش آموزانی که در نقشه خوانی ضعیف هستند را به خواندن سریع نقشه کمک می کند.

* نقاط قوت این روش تدریس: تقویت مهارت مکان یابی، نام گذاری آن ها، لذت بخش بودن این روش

* نقاط ضعف این روش تدریس: وقت گیر است زیرا عجله در کلاس دشمن علاقه مندی است.

 

·         روش تدریس سخنرانی

روش تدریس سخنرانی؛ روش ابداعی یونانیان است، همچنین از قدیمی ترین و متداول ترین روش های تدریس به شمار می رود.

* فعالیت معلم: در این روش معلم مطالب کلی را روی تابلو می نویسد و سپس تکرار مطالب نوشته شده

* اعتبار روش برای دانش آموز: مطالب به صورت سازمان یافته برای دانش آموزان بیان می شود.

* جذابیت برای دانش آموزان: شیوه ی سخن و بیان خوب و داشتن تشویق مناسب برای خوب گوش دادن دانش آموز به بحث گفته شده

* ویژگی منحصر به فرد این روش: تدریس انفعالی و از ساده ترین روش تدریس است.

* شیوه ی اجرا: در این روش باید دانش آموزان با دقت به مطالب ذکر شده گوش فرا دهند.

* مقررات این روش تدریس: ساکت بودن دانش آموزان در کلاس درس چون باعث به هم خوردگی نظم کلاس درس و نظم فکری معلم می شود.

* جایگاه در فرایند یاددهی یادگیری: یادگیری ضعیف است، چون دانش آموز نمی تواند در حین درس سوالش را بپرسد بنابراین ممکن است مطالب مجهول در طول درس فراموش شود. (برای برطرف کردن این مشکل باید روش سخنرانی را با یک یا چند روش تدریس دیگر به کار برد.)

* روش خلاقیت: معلم باید مطالب را خوب بیان کند، البته می توان از ابزاری برای جذب دانش آموز کمک گرفت.

* روش سخنرانی و دانش آموزان خاص: در این روش امکان دارد دانش آموزان حوصله خود را از دست دهند که به مدیریت معلم نیاز است.

* نقاط قوت این روش تدریس: تدریس حجم زیادی از مطالب درسی در وقت کم برای کلاس های پر جمعیت از نقاط قوت این روش تدریس است.

* نقاط ضعف این روش تدریس: بازدهی کمی دارد، برای دانش آموزان خسته کننده است چون فعالیت کمی دارن و مجبورند به توضیحات معلم گوش کنند.

 

·         روش تدریس بارش مغزی

* فعالیت معلم: بیان کردن موضوعی به عنوان سرفصل و جمع آوری ایده ها و افکارهای دانش آموزان درباره ی آن مطلب

* اعتبار روش برای دانش آموز: دانش آموزان به طور ناخودآگاه از دانسته های خود استفاده می کنند. معلم به حجم و کیفیت دانسته های بچه ها پی می برد.

* جذابیت برای دانش آموزان: در یک فضای دوستانه به مبادله و ارائه دانش ها پرداخته و دانش آموزان تحریک می شوند تا از اطلاعات شان استفاده کنند.

* ویژگی منحصر به فرد این روش: از این روش می توان برای تدریس بسیاری از دروس استفاده کرد، همچنین می توان از افکارهای و ایده های دانش آموزان استفاده کرد.

* شیوه ی اجرا: نوشتن مطالب مورد نظر روی تابلو و یادداشت پاسخ ها و ایده های دانش آموزان به ترتیب روی تخته کلاس و مقایسه آن ها با یکدیگر

* مقررات این روش تدریس: دانش آموزان باید با اجازه و یک به یک صحبت کنند تا نظم کلاس به هم نریزد.

* جایگاه در فرایند یاددهی یادگیری: یاددهی و یادگیری دانش آموزان در این روش خیلی زیاد است، زیرا تقریبا تمامی دانش اموزان در امر تدریس شرکت می کنند.

* روش خلاقیت: گروه بندی دانش آموزان نوآوری و تشویق آن ها

* روش بارش مغزی و دانش آموزان خاص: فعال شدن دانش آموزان منزوی

* نقاط قوت این روش تدریس: فعال شدن تمامی دانش آموزان و دادن اطلاعات زیاد توسط آن ها

* نقاط ضعف این روش تدریس: توضیح و ارائه مطالب نامربوط به کلاس درس که موجب اتلاف وقت می شود.

 

·         روش تدریس مطالعه موردی (Case Study )

* فعالیت معلم: مورد مشاهده قرار دادن یک موضوع درسی، ارائه موضوع های مختلف توسط معلم و دانش آموزان و توجیه آن ها

* اعتبار روش برای دانش آموز: بررسی دقیق و عمقی یک مورد.

* جذابیت برای دانش آموزان: مطالعه ی عمیق دانش آموزان، نحوه ی سوال طرح کردن و یادگیری، دسته بندی مطالب

* ویژگی منحصر به فرد این روش: مطرح کردن سوال، تجزیه و تحلیل مطالب و دقت در پدیده ها

* شیوه ی اجرا: مطرح کردن سوال پس از مشاهده کردن، فرضیه سازی، مصاحبه و جستجو

* مقررات این روش تدریس: دقت و خوب مشاهده کردن مورد مطالعه

* جایگاه در فرایند یاددهی یادگیری: در روش مطالعه ی موردی، فرایند یادگیری به صورت قدم به قدم پیش می رود.

* روش خلاقیت: تشویق دانش آموزان به خوب مشاهده کردن

* نقاط قوت این روش تدریس: دانش آموزان با نحوه ی طرح سوال آشنا می شوند و به خوب دیدن تشویق می شوند.

* نقاط ضعف این روش تدریس: این روش تدریس برای دانش آموزان بزرگسال مناسب است و از این روش نمی توان برای همه گروه های سنی استفاده کرد.

نوع مطلب : مقالات، 
برچسب ها : نقاط قوت و ضعف روشهای تدریس، روش تدریس مباحثه ای، معرفی روش های تدریس، نمونه تدریس مذاکره و گفتگو، روش تدریس ایفای نقش در کلاس درس، روش خلاقیت، روش تدریس به کارگیری نقشه ها ( جغرافیا )، روش تدریس سخنرانی، روش تدریس بارش مغزی، روش تدریس مطالعه موردی Case Study،


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

Powered by WebGozar